Fotografer: Morten Bjarnhof, Ørestadsselskabet

Økonomirådgivning og coaching på højt niveau
Når det handler om økonomi, handler det om tillid


Mange mennesker og virksomheder står ofte helt alene i deres økonomiske forhandlinger med deres pengeinstitut, realkreditselskab og forsikringsselskab.

Det betyder, at der er et stort udækket behov for en uvildig rådgivning, der klart og tydeligt oplyser Dig om dine økonomiske muligheder og Din forhandlings position for at opnå bedre vilkår hos din pengeleverandør.

Vi har bred økonomisk erfaring og kan med kort varsel træde ind i forskellige roller og skabe mere værdi i din private økonomi eller i din virksomheds økonomifunktion.

Vi løser opgaver ad hoc, presserende opgaver, tilfører arbejdskraft og du får en kvalificeret sparring på højt økonomisk niveau.

Vi har det ene formål, at stå 100 % på din side i enhver forhandling og succeskriteriet er at skabe mere værdi for Dig og Din virksomhed.

VidensKompagniet tilbyder et gratis økonomitjek på to timer. Drøfter fokusområder. Aftaler en eventuel videregående handlingsplan og et fremtidigt samarbejde.

Med venlig hilsen

Søren Havemann

VidensKompagniet
Gør det rigtige første gang


Rotary International Convention 2006
VidensKompagniet • Grindsted Allè 39 • DK 2770 Kastrup • Tlf. 20 86 50 87 • E-mail:soren@videnskompagniet.dk